پروژه های فعال
 • Company-Home-Page-001

 • Company-Home-Page-002

 • Company-Home-Page-003

 • Company-Home-Page-004

 • Company-Home-Page-005

 • Company-Home-Page-006

 • Company-Home-Page-007

 • Company-Home-Page-008

 • Company-Home-Page-009

 • Company-Home-Page-010

 • Company-Home-Page-011

 • Company-Home-Page-012

 • Company-Home-Page-013

 • Company-Home-Page-014

 • Huawei

تیم همکاران پارس مبانی
 • مزدک کریمی

  مدیرعامل

 • مازیار کریمی

  مدیر اچ اس ائی

 • علی قاسمی

  مدیر پروژه

 • آیناز املح زاده

 • جواد زیباساز

  مدیر پروژه

 • منصور صادق پور

  مسئول امور بیمه ایی

 • میلاد خوشدل

 • مرضیه پاک

 • سعید قمر

 • ایمان پازوکی

 • میترا وزوایی

  کارشناس حقوق و دستمزد

 • وحید قمر

 • مهرناز طباطبائی

 • سعید براتی

 • سعید یاقوتی

 • نیوشا سلطانی

 • غلامرضا قورچیان