خدمات شرکت پارس مبانی

سنافی

شرکت داروسازی فرانسوی و چندملیتی است٬ که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار گرفته‌است. شرکت سانوفی در سال ۱۹۷۳ به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت...

تدارکات و پشتیبانی لجستیک

[EasyDNNnews:Article:Limit:200]

خدمات نیروی انسانی

 

 

خدمات اجاره خودرو

 

خدمات مهمانسرا

 

خدمات کترینگ

[EasyDNNnews:Article:Limit:200]

خدمات حراست فیزیکی

[EasyDNNnews:Article:Limit:200]

خدمات تنظیفات

[EasyDNNnews:Article:Limit:200]

خدمات نیروی انسانی

[EasyDNNnews:Article:Limit:200]