خدمات شرکت پارس مبانی

خدمات کترینگ

پارس مبانی یعنی کیفیت و سیر به غایت و اصالتی بی همتا در عرصه هنر کیترینگ.

همگام با استانداردهای بین المللی صنعت تغذیه و بواسطه بکارگیری استاندارد  HACCP  بهداشت همواره در اولویت قرار گرفته و خدمات این شرکت در تمامی سطوح پیوسته درحال تکامل و پیشرفت است.

برای دستیابی به این استانداردها از فاکتورهای که در ذیل بدان اشاره شده و عامل تمایز ما از بسیاری شرکتهای سنتی است بهره می گیریم:

  • آزمایش دوره ای مواد اولیه ، مواد فرآوری شده و تجهیزات آماده سازی غذا توسط آزمایشگاههای میکروب شناسی بسیار مجهز که امکان ارزیابی دقیق باکتریها را فراهم می سازند.
  • شرکت کلیه کارکنان در دوره های آموزشی مرتبط.

این شرکت با مجموعه متنوع و نامحدودی از منوهای بین المللی و ایرانی، غذایی دلپذیر به شیوه ای بسیار مبتکرانه مهیا نموده و تجربه ای خوشایند برایتان محقق خواهد نمود. منو پیوسته مطابق با ذائقه مشتریان در حال تغییر است.

این شرکت بر پایه ارزشهای غذایی اهمیت ویژه ای به اجزاء تشکیل دهنده غذا می دهد چراکه افراد قریب به 75 درصد زمانی را که بدن احتیاجات خود را برطرف می سازد در محل کار سپری می کنند نه در منزل!

 

 

 

انتخابگر پوسته