خدمات شرکت پارس مبانی

خدمات اجاره خودرو

در شرکت پارس مبانی ما خود را متعهد می دانیم خدماتی با کیفیت برتر که در برگیرنده کلیه الزامات و خواسته های مدیریتی شما باشد ارائه و طرحی در شان و نام و فعالیت شما پیاده و اجرا نمائیم.

تعمیر خودرو بواسطه آسیبهای محیطی، سرقت، و تصادف امریست اجتناب ناپذیرو خودوری شما خواه متحمل یکی از این موارد شده باشد یا نیاز به تعمیر داشته باشد خودروی دیگری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

راهکارهای مدیریتی این شرکت مشمول بیمه و موارد دیگری بشرح ذیل می گردد:
1.خدمات بیمه ارتقا یافته این شرکت که هر گونه خسارت جانی و مالی احتمالی خودرو، راننده و سرنشینان آن را در بر میگیرد.
2.معاینه کامل دوره ای خودرو حداقل یک بار در ماه که متضمن سلامت خودرو و سرنشینان آن خواهد بود.
3.خودرو ها به بهترین وجه تجهیز شده اند:

 • سیستم نظارتی خودرو (IVMS)
 • جعبه کمکهای اولیه
 • کپسول آتشنشانی،
 • چراغ هشدار دهنده،
 • پتو،
 • جی پی آر اس،

  4.شرایط احراز صلاحیت راننده:
 • گواهی عدم سوء سابقه،
 • گواهی دال بر سلامت عمومی راننده و عدم اعتیاد،
 • گذراندن دوره های آموزشی جهت کمک به سرنشینان در صورت بروز جراحت،
 • لزوم آشنایی به زبان انگلیسی،
 • حداقل سطح تحصیلات مدرک کارشناسی،

دوره های آموزشی:
تمایل ما همواره به یافتن روشهای موثرتری در امر آموزش کارکنان است. کارگاههای تئوری و عملی آزمون رانندگی، کمکهای اولیه، و همچنین کنترل تنشهای روحی از جمله  برنامه های آموزشی این شرکت محسوب می شوند.

انتخابگر پوسته