خدمات شرکت پارس مبانی

تامین نیروی انسانی

همکاری ما با واحد های تجاری در راستای فراهم نمودن کارکنان کارآمد و قابل اطمینان  جهت تامین نیازهایست که پیوسته در حال تغییر و دگرگونیست  و تحقق این امر کارفرمایان را قادر خواهد ساخت از میان کارکنان روزمزد و کارکنان دائمی بر پایه قرارداد بلند مدت انتخابی مناسب داشته باشند.

در عوض فرآیند ساده بکار گماردن نیروها در پستهای مختلف، با ارائه دورنما و خط مشی شغلی و همچنین آموزشهای لازم، سرمایه گذاری بروی نیروها انجام گرفته و این شرکت ضمن تعهد و پذیرش کامل مسئولیت و تلاش در کاهش هزینه های مربوطه، کارفرمایان محترم را قادر خواهد ساخت صرفاً بر فعالیتهای اصلی خود تمرکز نمایند. 

این شرکت جهت همکاری با کارفرمایانی که مبادرت به استخدام نیرو می نمایند بسته ویژه ای در نظر گرفته است:

  • تخصص و مهارت،
  • تسلط به زبان انگلیسی (در صورت نیاز)،
  • استخدام بدون واسطه،
  • نرخهای رقابتی،
  • سیستم پرداخت کاملا انعطاف پذیر متناسب با سیاستها و نیازهای کافرمایان،
  • مشاوره و همکاری 24 ساعته، 365 روز در سال،

هنگامی که متقاعد شدید ما کارگزار ایده آلی در این حیطه  هستیم می توانید با ما تماس گرفته و مسئولیت انجام این مهم را به ما بسپارید.

کیفیت
این شرکت با جدیت توجه خود را برکارائی نیروی انسانی خود مبذول داشته و دارد. از دیدگاه ما کیفیت عبارت است از فراهم آوردن شمار زیاد نیروی کار که حائز مهارتهای مناسب بوده و عملکردی ممتاز و متمایز بمنصه ظهور رساند و البته قابل ارزیابی و سنجش باشد. ما برای نیل به این هدف از شیوه های منحصر بفرد و خاص خود جهت گزینش و آموزش استفاده می کنیم. این سیستم متضمن انطباق کامل مهارتها و توانایی نیروها با خواسته های کارفرمایان می باشد.

ما به افراد، شرکتها و سازمانها در اتخاذ تصمیمات صحیح کمک کرده تا بهترین ها را از رخدادهای کنونی نصیب خود کرده و تصویر صحیحی از آینده پیش روی خود داشته باشند.

آموزش
عبارت است از دوره ها و مراحل پیشرفته جهت کسب مهارتها و شرایط خاص. این دوره های از موضوعیت یکسان در سطوح مختلف برخوردار بوده و با اتمام هر یک افراد به سطوح بالاتر نائل می شوند  برای مثال دوره های مقدماتی، پیشرفته و سایر سطوح که افراد با استعداد قادر به گذر سریعتر از آن خواهند بود.

سلامت و ایمنی شغلی،
در طی جلسات مشاوره رایگان اطلاعات لازم در خصوص نحوه برخورد و مقابله با استرس و همچنین دوستانه نمودن فضای کار در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت.

انتخابگر پوسته